Geen resultaat CAO Ziekenhuizen

op .

Nachtelijk avontuur CAO Ziekenhuizen leidt tot onbevredigend resultaat. De vakbonden, waaronder de FBZ met daarbij de VHP-Zorg,  zijn zwaar teleurgesteld.

Na een nacht doorhalen om verbetering te bereiken voor 190.000 werknemers in de ziekenhuizen hebben de werkgevers het overleg opgeschort.

De werkgevers bieden voor een CAO Ziekenhuizen met een looptijd van 36 maanden slechts een beperkte loonmutatie. En over 2014 helemaal niets.

Daarnaast worden alleen maar verslechteringen voorgesteld. Zo hebben de werkgevers verslechteringen neergelegd op het gebied van:

  • Het gedwongen inzetten van PLB-uren 
  • Het vergaand versoberen van het wachtgeld 
  • Het afschaffen van de werkgeversbijdrage voor de aanvullende ziektekostenverzekering.  

De werknemersorganisaties zien naast de neergelegde verslechteringen geen verbetering op de door hun gedane voorstellen rond: 

  • Terugdringen de doorgeschoten flex-inzet (vaste banen voor vast werk) 
  • Grip op de regionale arbeidsmarkt vergroten: meer kans op werk naar werk 
  • Het verbreden van het recht op scholing om werknemers employabel te maken en uitval op de arbeidsmarkt te voorkomen. 
  • Om dit laatste geloofwaardig in te vullen is een ophoging van het scholingsbudget nodig tot tenminste 3% van de loonsom  

De werkgevers hebben het overleg na bijna 16 uur overleg beëindigd. Zij wensen zich op de huidige situatie te beraden. Dit betekent dat wij doorgaan met het organiseren van druk om te komen tot fatsoenlijke CAO-afspraken. Werknemers hebben recht op een goede CAO!