Asscher en Van Rijn wijzigen ontslagbeleid zorg

op .

Het UWV mag ontslagaanvragen van thuiszorgaanbieders alvast in behandeling nemen, ook al is niet bekend of ze de Wmo-aanbesteding hebben verloren.

Dat is een van de wijzigingen van het ontslagbeleid voor huishoudelijke hulpen van bewindslieden Lodewijk Asscher en Martin van Rijn. In hun brief over de huishoudelijke hulpen van 3 oktober maken Asscher en Van Rijn wijzigingen bekend in het ontslagbeleid voor de thuishulpen. Zo is de verplichting van tafel dat het UWV de aanbestedingsuitkomst moet afwachten alvorens ontslagaanvragen te beoordelen. Omdat in de praktijk blijkt dat het wachten op een akkoord van de gemeenteraad voor onnodige vertraging zorgt, stappen de bewindslieden nu van deze door henzelf ingevoerde regel af.

Afspiegelingsregel
Daarnaast gaat de zogeheten afspiegelingsregel op de schop. Op grond van dit beginsel moeten instellingen bepalen welke werknemers bij het vervallen van uitwisselbare functies het eerst ontslagen worden. De keuze moet dan zo uitvallen dat het personeelsbestand zo veel mogelijk een afspiegeling is van de regio waarin de aanbieder zorg levert. Ook deze regel blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar te zijn. 'Het gevolg van de afspiegelingsregel is dat instellingen met het indienen van hun ontslagaanvraag moeten wachten totdat de besluitvorming in alle gemeenten is afgerond om te kunnen vaststellen wie voor ontslag in aanmerking komt. Dat is ongewenst.' Bovendien blijken landelijk opererende zorgaanbieders vanwege het afspiegelingsbeginsel te schuiven met medewerkers om in alle regio's tot een goede afspiegeling te komen. 'Dat is niet alleen tegengesteld aan hetgeen met de Wmo 2015 is beoogd, namelijk zorgcliënten houden zoveel mogelijk hun hulpverlener als "vast gezicht", maar kan soms ook tot onacceptabele reisafstanden voor de betreffende werknemers leiden.'

Huishoudelijke Hulp Toelage
Naast de beleidswijzigingen rapporteren Asscher en Van Rijn in de brief over de uitgifte van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Inmiddels zijn er 108 HHT-plannen voor 154 gemeenten ingediend. 'Indien deze plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan leidt dit er, op grond van eerste beoordeling, toe dat op jaarbasis ongeveer 14 duizend personen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in 2015 en 2016.'

Ontslagen
Ondanks het goede nieuws over de dempende effecten op het aantal ontslagen van de HHT en van de sectorplannen, schrijven de bewindslieden dat bij de transitie van zorg gedwongen ontslagen helaas niet altijd te vermijden zijn. Dit blijkt afgelopen vrijdag ook uit de Branchemonitor van brancheorganisatie ActiZ. Uit de Benchmark blijkt dat in 2014 al ruim 11.000 minder medewerkers werkten in de zorgbranche dan het jaar daarvoor. De onderzoekers van de monitor telde al meer dan 15.000 aangekondigde ontslagen.

Bron: Zorgvisie