GGZ gooit de deur dicht tijdens cao-onderhandelingen

op .

De vakbonden zijn verbijsterd over de houding die werkgever GGZ Nederland aanneemt in de onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ. De werkgever wil de wachtgeldregeling bijna volledig afbreken.

De vakbonden zijn verbijsterd over de houding die werkgever GGZ Nederland aanneemt in de onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ. De werkgever wil de wachtgeldregeling bijna volledig afbreken.

Terwijl het juist nu, nu de werkgelegenheid onder druk staat in de GGZ, belangrijk is dat werknemers een vangnet behouden. Verder komt GGZ Nederland de afspraken uit het sociaal akkoord niet na, zoals beperking van flexwerk en behoud van banen. GGZ Nederland geeft aan zich niet aangesproken te voelen door het sociaal akkoord.

'Werknemers in de GGZ zitten al ruim anderhalf jaar zonder nieuwe cao. Over de jaren 2013 en 2014 wil de werkgever geen loonsverhoging geven, waardoor de koopkracht van deze werknemers ook nog eens flink achteruit gaat', aldus de bonden. 'Daarnaast wil de werkgever af van de verplichting voor een doorlopend sociaal plan. Juist daarin worden goede afspraken gemaakt voor van-werk-naar-werk trajecten en behoud van werkgelegenheid. Het is absurd dat er alleen maar verslechteringen geboden worden en ze geen stap in onze richting komen.'

De bonden beraden zich binnenkort samen met de leden op vervolgstappen.

Bron: bonden