Werkkostenregeling en Contributie

op .

Van leden hoort de VHP Zorg berichten dat hun werkgever in 2014 nog geen Werkkostenregeling (WKR) heeft. Die regeling is nodig om uw contributie fiscaal te verrekenen. Echter, er is...

Van leden hoort de VHP Zorg berichten dat hun werkgever in 2014 nog geen Werkkostenregeling (WKR) heeft. Die regeling is nodig om uw contributie fiscaal te verrekenen. Echter, er is ook een andere mogelijkheid om voor dit fiscale voordeel in aanmerking te komen, namelijk door uw contributie over 2014 via de MLSA uit het brutoloon te laten betalen.

De WKR is per 1-1-2015 verplicht. Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • De contributie is in de vrije ruimte WKR opgenomen: in dat geval kan de contributie uit het brutoloon worden betaald, zodat er voor de werknemer een fiscaal voordeel blijft bestaan.
  • De contributie is niet in de vrije ruimte opgenomen: in dat geval betaalt de werknemer het gehele bedrag zelf. Er is dan geen fiscaal voordeel.

 De VHP-Zorg adviseert haar led om de contributiebrief bij de werkgever neer te leggen. Verder adviseren wij om in het geval er geen fiscaal voordeel is, de werkgever te vragen dit per 2015 in de vrije ruimte WKR op te nemen. Voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg is dit laatste al verplicht gesteld via de cao!

Bron: Bonden