Kamer akkoord met Wet langdurige zorg

op .

De zorg voor ouderen en gehandicapten die 24 uur per dag hulp nodig hebben, kan wat de Tweede Kamer betreft vanaf 1 januari 2015 anders worden georganiseerd.

De zorg voor ouderen en gehandicapten die 24 uur per dag hulp nodig hebben, kan wat de Tweede Kamer betreft vanaf 1 januari 2015 anders worden georganiseerd. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, de groep Bontes-Van Klaveren en 50PLUS-Klein stemde donderdag in met de plannen van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid.

De hierdoor aangenomen Wet langdurige zorg (Wlz) garandeert de zorg voor de kwetsbaarste mensen en regelt dat er in 2015 voor 280.000 mensen die veel zorg nodig hebben een plekje is in een verzorgings- of verpleeghuis. Uitgangspunt van de nieuwe plannen is dat zorg niet per se in een instelling gegeven hoeft te worden en dat mensen meer te zeggen krijgen over de zorg die ze nodig hebben. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) waarvan in 2012 bijna 800.000 mensen gebruikmaakten.

Aanpassing

De Kamer paste het voorstel van Van Rijn wel wat aan en legde vast dat zo’n 10.000 zwaar gehandicapte kinderen die thuis wonen komend jaar de zorg houden die ze nu hebben, terwijl wordt uitgezocht of ze vanaf 2016 zijn aangewezen op de gemeente of verzekeraars of onder de nieuwe Wlz vallen. Verder mogen mensen die nu zelf hun zorg regelen er in de nieuwe opzet niet op achteruitgaan en moeten afspraken over douchebeurten en ommetjes worden gemaakt met de verzorgers. Van Rijn wilde dat soort rechten in de wet vastleggen, maar PvdA en D66 vinden dat mensen dat het beste zelf kunnen bepalen.

Budget

Het kabinet hervormt de langdurige zorg om de stijgende zorgkosten in de hand te houden en in te spelen op de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In 2017 gaat er volgens het ministerie van Volksgezondheid nog steeds net zo veel geld naar de langdurige zorg als nu, namelijk ruim 27 miljard euro. Eerder is al besloten dat gemeenten en zorgverzekeraars in 2015 verantwoordelijk worden voor dagbesteding en begeleiding voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Bron: Skipr/ANP