Kraamzorg is van levensbelang

op .

Kraamzorg zou voor alle jonge ouders in Nederland betaalbaar moeten zijn. Op dit moment valt kraamzorg onder het basispakket van de verzekering. De minister van VWS besluit eind dit jaar of kraamzorg in dit pakket blijft of in een aanvullend pakket komt van de zorgverzekering.


Aanvullende verzekeringen zijn voor veel Nederlanders niet meer te betalen. Dit zou betekenen dat veel gezinnen de essentiele zorg rondom de geboorte van het kind verliezen en kraamverzorgdenden hun baan en inkomen. De schatting is dat 9000 vrouwen op dit moment werkzaam zijn in de kraamzorg, samen verlenen zij zorg aan de 180.000 baby’s die gemiddeld per jaar geboren worden.

Belangrijke zorg
Kraamzorg heeft een preventief effect en voorkomt dat pasbevallen vrouwen en baby’s onnodig gebruik moeten maken van veel duurdere zorg in een ziekenhuis. Ernstige gevolgen van complicaties van bevalling worden tijdig gesignaleerd. Kraamzorg zorg ervoor dat er behalve in het ziekenhuis ook thuis veilig bevallen kan worden. En de zorg is zeer belangrijk voor het slagen van borstvoeding. Kraamverzorgenden zijn daarbij een onvervangbare vraagbaak voor ouders en zij helpen en adviseren jonge ouders bij het zo snel mogelijk zelf de zorg voor de baby te kunnen dragen. Deze zorg afschaffen of als aanvullende 'gemaksdienst' in het kraambed zien, kan niet.

Discussie
Inmiddels is de discussie losgebarsten in de media. De overgrote meerderheid van de reacties geeft aan dat kraamzorg behouden moet worden. Niet enkel professionals in de geboortezorg steunen de kraamzorg, ook heel veel ouders laten zich horen op sociale media en in kranten.

Bron: Bonden