Kraamzorg uit het basispakket leidt tot hogere kosten en meer risico

op .

Kraamzorg is essentieel voor risico signalering en keuzevrijheid kraamvrouwen
Kraamzorg kan wel uit het basispakket, stelde Barbara Baarsma, kroonlid van de SER in een interview op Radio 1.

Zij denkt daarmee € 300 miljoen te kunnen besparen. Slecht idee, vinden de branche- en beroepsorganisaties in de geboortezorg ActiZ, BTN, KNOV en NBvK. Ten eerste omdat haar voorstel juist tot hogere kosten zal leiden: ‘goedkoop is duurkoop’. Ten tweede omdat kraamzorg een essentiële schakel is in de geboortezorgketen die zorgt voor een goede start van moeder en kind. Tot slot wordt dan de keuzevrijheid van zwangere vrouwen beperkt.

Goedkoop is duurkoop
De kraamverzorgende is, als MBO 3 geschoolde zorgprofessional, de goedkoopste zorgverlener in de keten. Schrap je haar uit de geboortezorgketen, dan wordt deze zorg al heel snel duurder. Kraamvrouwen blijven dan vaak langer in het ziekenhuis, omdat de ondersteuning thuis onvoldoende is en de verloskundige zal in de eerste week dagelijks langs moeten gaan voor de controles. In de geboortezorg is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de competenties van de kraamverzorgende, zodat de zorg in de hele keten rond de geboorte beter en efficiënter wordt. Dat heeft resultaat: het blijkt dat door inzet van de kraamzorg kraamvrouwen sneller uit het ziekenhuis naar huis kunnen zowel na een normale bevalling als bijvoorbeeld na een keizersnede.

Essentiële schakel
Recent onderzoek laat zien dat van kraamzorg een beschermend effect uit gaat en complicaties en duurdere vormen van zorg kan voorkomen. Kraamverzorgenden hebben de taak om problemen voor moeder en kind na de bevalling te signaleren, problemen die kunnen variëren van borstvoeding die niet op gang komt tot kindermishandeling. Het risico dat dit soort problemen gemist wordt, omdat mensen geen kraamzorg afnemen als zij die aanvullend moeten verzekeren, is te groot. En het is bekend dat met name mensen die de aanvullende verzekering niet kunnen betalen, de hoogste risico’s lopen op complicaties.

Keuzevrijheid vrouw
Als de kraamzorg uit het basispakket wordt geschrapt, heeft de vrouw minder keuzevrijheid waar te bevallen. Een bevalling thuis en in een geboortehuis worden immers ondersteund door de kraamzorg. Vrouwen die zich niet aanvullend (kunnen) verzekeren, hebben daardoor minder keuzevrijheid.

Oproep
Dat de discussie gevoerd wordt over de efficiëntie van de geboortezorg is een goede zaak. De partijen in de geboortezorg zijn sinds 2010 samen bezig om de kwaliteit van die zorg te verbeteren en zoveel mogelijk zorg op maat te leveren. We willen graag in gesprek met Barbara Baarsma op basis van feitelijke onderbouwing  en het reeds ingezette landelijke beleid  als uitgangspunt. Daarbij moeten we ook kijken naar de lessen uit omringende landen waar de postnatale zorg minder goed georganiseerd is. Zonder meer kraamzorg uit het basispakket schrappen is een onbezonnen daad.

Bron: ActiZ