Eerste stappen voor toekomstbestendige Cao Gehandicaptenzorg

op .

Medewerkers gingen op 28 augustus jl. in gesprek met cao-onderhandelaars om input te geven voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Werkgevers en werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg zijn gestart met een traject om te komen tot een eigentijdse en toekomstbestendige cao.

Bij de bijeenkomst voor medewerkers waren tal van beroepsgroepen vertegenwoordigd waarvoor FBZ de arbeidsvoorwaardelijke belangen behartigt (de VHP-Zorg hoort hier ook bij), zoals logopedisten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers en artsen verstandelijk gehandicapten.  

Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij tal van suggesties naar voren kwamen. Eerder in dezelfde week vonden ook gesprekken plaats met bestuurders in de gehandicaptenzorg en met HR-managers. Tijdens alle gesprekken stond het inventariseren en bespreken van belangrijke ontwikkelingen in de branche gehandicaptenzorg en die gerelateerd zijn aan het werken in deze sector en voor de arbeidsvoorwaarden centraal. Vanuit de diverse invalshoeken zijn veel ideeën naar voren zijn gekomen. Op basis van de inbreng van alle betrokkenen wordt een visiedocument ontwikkeld. De onderhandelaars nemen de input van medewerkers mee tijdens het cao-traject.

Bron: FBZ