Wachtgeldregeling grootste struikelblok onderhandelingen GGZ

op .

Vrijdag 29 augustus is er weer onderhandeld over de cao GGZ met GGZ Nederland. Het grootste struikelblok in het overleg was de wachtgeldregeling.

Vrijdag 29 augustus is er weer onderhandeld over de cao GGZ met GGZ Nederland. Het grootste struikelblok in het overleg was de wachtgeldregeling.

De werkgevers willen de wachtgeldregeling ingrijpend verslechteren, omdat de regeling niet meer van deze tijd zou zijn. De vakbonden vinden dat wachtgeld, die inkomenszekerheid biedt bij werkeloosheid, een prikkel voor werkgevers is om goede van werk naar werk afspraken te maken.  De wachtgeldregeling is een cao-afspraak voor een inkomensvoorziening bij werkloosheid, boven en naast de WW-uitkering.

Hieronder kun je zien wat de huidige regeling is en wat GGZ Nederland biedt:

 

Huidige WW

Huidig wachtgeld

Voorstel GGZ Nederland wachtgeld

 Opbouw

1 maand per dienstjaar

3 maanden + 3 maanden per dienstjaar

1 maand per dienstjaar

 Duur

Maximaal 38 maanden

Maximaal 63 maanden

Koppelen aan WW; nu maximaal 38 maanden, straks maximaal 24 maanden

 Hoogte

2 maanden 75 procent en daarna 70 procent van maximaal dagloon

6 maanden 100 procent
3 maanden 80 procent
24 maanden 75 procent
Daarna 70 procent van het salaris

6 maanden 100 procent
3 maanden 80 procent
24 maanden 75 procent
Daarna 70 procent van het salaris


Sociaal akkoord
Wettelijk is bepaald dat de komende jaren stapsgewijs de maximale duur van de WW wordt teruggebracht naar 24 maanden. Ook de opbouw van het WW-recht gaat veranderen.
In het sociaal akkoord tussen werkgevers en vakbonden is afgesproken dat in de cao’s de wijzigingen van de opbouw en duur van de WW worden gerepareerd. De vakbonden willen de afspraken in het sociaal akkoord nakomen. De werkgevers willen eerst een concrete afspraak over de verslechtering van de duur van het wachtgeld.

Transitievergoeding
De nieuwe wetgeving regelt dat werknemers bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding. De werkgevers in de GGZ willen deze vergoeding verrekenen met het wachtgeld. Daarom willen werkgevers dat in de cao de mogelijkheid wordt opnemen om van de wet af te kunnen wijken en in een sociaal plan een afkoopoptie toe te voegen.

Tijdens de discussie bleek ook dat werkgevers af willen van de verplichting uit de cao dat elke instelling een doorlopend sociaal plan moet hebben.

Koopkracht en echte banen
De bonden willen afspraken maken over werk- en inkomenszekerheid, mobiliteit, vaste banen voor vast werk en beperking van oproepcontracten. Ook hebben we in het overleg waardering voor medewerkers in de vorm van een structurele inkomensverbetering  sterk benadrukt. Maar GGZ Nederland wilde onder het mom van ‘kijken naar de toekomst’ geen afspraken maken over koopkrachtverbetering in 2013 en 2014.

Wij willen een cao afsluiten met waardering voor werknemers en oog voor de ontwikkelingen in de sector, maar werkgevers willen alleen afspraken maken over kostenreductie. Op 3 oktober hervatten we het cao-overleg. Uiteraard informeren we onze leden over het resultaat.

Bron: Bonden