Cao- overleg 29 augustus 2014

op .

Afgelopen vrijdag zijn de cao besprekingen binnen de ggz hervat.

In een eerder verkennend gesprek in juli bleek dat werkgevers en werknemersorganisaties een basis zagen voor het vervolg van het overleg. In de wet-en regelgeving en het sociaal akkoord zijn veranderingen die impact hebben op de arbeidsvoorwaarden in de ggz. In de zorg vinden meerdere transities gelijktijdig plaats, waardoor de werkgelegenheid onder druk staat.

In het gesprek is nader besproken welke oplossingen partijen zien. Hierin zit nog een groot verschil van inzicht. In het overleg zijn kleine stappen gezet en wordt vervolgd op 3 oktober. Werknemersorganisaties hebben aangegeven te willen bewegen op het wachtgeld als onderdeel van de onderhandeling. Ook tonen ze bereidheid om in de onderhandelingen mee te nemen dat in de nieuwe cao geen afspraken gemaakt worden met terugwerkende kracht tot 2013 en 2014.

Bron: GGZ