Onderzoek Intrakoop: VVT sector maakt pas op de plaats

op .

Na jarenlange groei heeft de VVT-sector vorig jaar pas op de plaats gemaakt. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van bijna 500 jaarverslagen van zorgorganisaties in de VVT-sector door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

 

Na jarenlange groei heeft de VVT-sector vorig jaar pas op de plaats gemaakt. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van bijna 500 jaarverslagen van zorgorganisaties in de VVT-sector door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

 Intrakoop constateert dat in 2013 de groei bij zorgorganisaties een stuk lager was dan in voorgaande jaren. Een daling die zorgen baart. Daarnaast namen ook de investeringen fors af, met name in lopende bouwprojecten. Ook is het aantal cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen gedaald en is het aantal banen in de sector afgenomen.

 Sober ondernemingsklimaat

“De mindere resultaten leiden tot een sober ondernemingsklimaat, waar voorzichtigheid troef is,”  stelt Frank Kaptein, directeur van Intrakoop. “Er heerst veel onzekerheid in de markt, de transitie in de zorg werpt duidelijk z’n schaduw vooruit. Dat zie je bijvoorbeeld aan de daling van het aantal medewerkers in de sector, terwijl de personeelskosten juist sterk zijn gestegen, onder andere als gevolg van reorganisaties en afvloeiingskosten.” 

 De povere financiële resultaten van de zorgorganisaties hadden geen invloed op de zorg voor cliënten. “De patiënt- en bewonersgebonden kosten stegen in 2013 licht met 0,7 procent”, aldus Kaptein.

 Liquiditeit

De grootste bedreiging voor de VVT wordt volgens Intrakoop en Verstegen gevormd door gebrek aan liquiditeit, waar veel instellingen naar verwachting mee te maken krijgen. Veel zorgorganisaties hebben nu al grote moeite om financieringsafspraken te maken. Banken zijn terughoudend met financiering. Bij organisaties die in 2013 reorganisaties hebben doorgevoerd was een duidelijke vermindering van de liquiditeit het gevolg. Dit effect zal worden versterkt door de ontwikkeling dat gemeenten en zorgverzekeraars achteraf gaan betalen. Ook is het nog de vraag of de bevoorschotting door de zorgkantoren in 2015 en 2016 gehandhaafd blijft. Volgens Verstegen accountants en adviseurs is dat een gevaarlijke situatie: “Faillissementen zijn vaak het resultaat van gebrek aan liquiditeit.” 

 Somber beeld

ActiZ herkent het beeld dat Intrakoop schetst. Eigen onderzoek van ActiZ, de impactanalyse uit 2013, en signalen die de brancheorganisatie ontvangt van de leden tonen een vergelijkbare trend. De financiële situatie wordt dit jaar niet beter, schat ActiZ in, gezien de hervorming van de AWBZ en de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan. Eerder deze maand trok ActiZ aan de bel over de stapeling aan maatregelen van het kabinet en het inkoopbeleid van zorgkantoren en gemeenten waardoor zorgorganisaties in problemen komen. ActiZ is daarover nu in gesprek met zorgkantoren en het ministerie van VWS.

 Bron: ActiZ