CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 Algemeen Verbindend Verklaard

op .

De CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 is op 12 augustus 2014 algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het besluit treedt in werking op 16 augustus 2014, de dag na de datum van plaatsing van het besluit in de Staatscourant, en heeft geen terugwerkende kracht. De algemeen verbindend verklaring loopt af op 28 februari 2015.

De gevolgen van het AVV-besluit zijn dat alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de gehandicaptensector die in strijd zijn met de AVV-CAO nietig zijn. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

Bron: VGN