Landelijk Platform GGz onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet

op .

Wanneer per 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt, zijn gemeenten verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid die geen werk hebben. Een belangrijke taak, want één van de belangrijkste voorwaarden voor een goede (re-)integratie in de samenleving voor mensen, is het hebben van werk. Het Landelijk Platform GGz onderzoekt samen met andere organisaties hoe gemeenten op deze nieuwe taak voorbereid zijn. Helaas laat een tussenrapportage zien dat gemeenten nog niet altijd goed vorm weten te geven aan de ondersteuning van ggz-cliënten bij het zoeken en vinden van werk. Met name onvoldoende kennis van de doelgroep en het cliëntperspectief speelt hierbij een rol. GGZ Nederland is blij met het onderzoek door het Landelijk Platform GGz, dat laat zien waar verbetering mogelijk is.

Enige tijd geleden sloot GGZ Nederland een convenant met het UWV. In het convenant staat de samenwerking tussen medewerkers in de ggz en UWV-medewerkers centraal. Daarnaast ontwikkelt de vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen, DIVOSA, een werkwijzer voor consulenten van de Dienst Werk en Inkomen van gemeenten over de begeleiding naar werk voor deze doelgroep. GGZ Nederland, UWV en VNG denken hierin mee. GGZ Nederland hoopt dat gemeenten en ggz-aanbieders elkaar weten te vinden om er samen voor te zorgen dat ook mensen met een psychische kwetsbaarheid een plek krijgen op de arbeidsmarkt.

Bron: GGZ Nederland