Achterban akkoord met onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014

op .

De achterbannen van werknemersorganisaties FBZ (waaronder de VHP-Zorg) en Abvakabo FNV en werkgeversvereniging hebben het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 goedgekeurd. Dat betekent dat de afspraken kunnen worden geëffectueerd.

Afspraken

De looptijd van deze cao is 21 maanden: van 1 april 2013 t/m 31 december 2014. Er is afgesproken dat de werknemers die onder de Cao Gezondheidscentra/AHG vallen een structurele loonsverhoging krijgen van 1,5 % per 1 april 2014. Verder is de eindejaarsuitkering met ingang van 1 januari 2013 verhoogd van 4% naar 5%. Dit betekent dat werknemers over het bruto jaarsalaris van 2013 (salaris inclusief vakantietoeslag, exclusief alle overige toeslagen) een nabetaling van 1% eindejaarsuitkering ontvangen. Ook over het inmiddels ontvangen salaris over het eerste half jaar van 2014 volgt een nabetaling. Let erop dat alle nabetalingen correct worden uitgevoerd. Vraag desgewenst de werkgever om uitleg.

Bron: FBZ