Medewerkersbijeenkomst Cao Gehandicaptenzorg

op .

Werkgevers en werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg zijn in mei gestart met een traject om te komen tot een eigentijdse en toekomstbestendige cao.

In de Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015 die loopt tot maart 2015 zijn hierover afspraken gemaakt. Streven is dit traject in maart 2015 af te ronden met een nieuwe cao. Het traject start met het inventariseren en bespreken van de ontwikkelingen die van belang zijn voor de branche gehandicaptenzorg en die betekenis hebben voor het werken in deze sector en voor de arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan directe inbreng vanuit de sector zelf. Werkgevers en werknemersorganisaties organiseren daarom gezamenlijk drie zogeheten 'Toekomsttafels': een voor medewerkers en OR-leden, een voor HR-managers en een voor bestuurders in de gehandicaptenzorg. Op 28 augustus 2014 vindt de Toekomsttafel voor medewerkers plaats. Wat zien medewerkers als de belangrijkste ontwikkelingen waarmee aan de cao-tafel rekening moet worden gehouden? Hoe ziet het werken in de gehandicaptenzorg er over enkele jaren uit en wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden?

Aan de toekomsttafel gaan medewerkers rechtstreeks in gesprek met de cao-onderhandelaars. Hun inbreng vormt voor de cao-tafel een kennis- en inspiratiebron bij het opstellen en uitwerken van een visie op toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden voor de gehandicaptenzorg. FBZ wordt gevormd door 20 beroepsorganisaties. Medewerkers die lid zijn van een van deze organisaties, hebben de uitnodiging voor de toekomsttafel via hun beroepsorganisatie ontvangen. 

Bron: FBZ