Voorlichtingsbijeenkomsten Werkbalans-tool: inschrijving geopend!

op .

Managementvertegenwoordigers, ondernemingsraden, teamleiders en leden van zelfsturende teams in de VVT kunnen in september en oktober deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over het gebruik van de Werkbalans-tool.

In een halve dag (en voor slechts € 30,-) leert u hoe de Werkbalans-tool gebruikt kan worden om in dialoog met elkaar de juiste balans te vinden tussen de belangen van cliënten, medewerkers en de organisatie.

De transitie van de langdurige zorg, de druk op financiële middelen  en de veranderende zorg- en klantvraag vragen om flexibiliteit in de inzet en functiemix van medewerkers. Daarnaast is er de afspraak in de CAO VVT om de nulurencontracten zoveel mogelijk te beperken, een dreigend verbod op nulurencontracten en de flexbepalingen in de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015. Uitdagingen waar managers, teamleiders en de ondernemingsraden de komende tijd voor staan.

De Werkbalans-tool Om de dialoog over bijvoorbeeld werktijden, de lengte van diensten en de ( flexibele) inzet van medewerkers te faciliteren is de Werkbalans-tool ontwikkeld. De tool is praktisch en inzichtelijk en ondersteunt bij het beoordelen en doorvoeren van veranderingen en het bedenken van oplossingen voor de bedrijfsvoering. In de CAO VVT 2013-2014 staat dat de werkgever verplicht is de Werkbalans-tool te gebruiken wanneer de ondernemingsraad hierom vraagt.

Nieuwe serie voorlichtingsbijeenkomsten De eerste ervaringen met het gebruik van de Werkbalans-tool zijn positief. Dit voorjaar heeft een eerste reeks voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden. Om meer mensen in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met de mogelijkheden en praktische toepassingen van de Werkbalans-tool, organiseren Cao-partijen in september en oktober een nieuwe reeks voorlichtingsbijeenkomsten. Deze vinden plaats op 23 en 25 september, 8,14 en 23 oktober.

Inschrijven De bijeenkomsten zijn gericht op managementvertegenwoordigers (zorg, finance HR, ICT, bedrijfsbureau); Ondernemingsraden (OR); en teamleiders en leden van zelfsturende teams in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.

Inschrijven is mogelijk via www.werkbalans-tool.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de Werkbalans-tool en de voorlichtingsbijeenkomsten.

Bron: A+O-VVT / ActiZ