Campagne duidelijk over agressie: regiosessies voor zorgprofessionals

op .

Vaak is formeel beleid van zorginstellingen heel duidelijk: ‘agressie en geweld worden niet getolereerd’. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Wat kunt u doen als een incident echt uit de hand is gelopen? En als de dader echt over de grens van het toelaatbare is gegaan? Hierover worden op 9 september 2014 (De Bilt), 11 september 2014 (Eindhoven) en 18 september 2014 (Emmeloord) bijeenkomsten georganiseerd  voor zorgprofessionals. Aan de orde komen onderwerpen als: aangifte doen, het stoppen van dienstverlening en het verhalen van schade. De sessie is vooral interessant voor ieder die direct of indirect te maken heeft met agressie, bijvoorbeeld (jeugd)zorgmedewerkers, leidinggevenden, OR-leden, HR-medewerkers, arbocoördinatoren en teamleiders. Inschrijven kan gratis via www.duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten/regiosessie-over-de-grens.

De regiosessies zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Abvakabo FNV, Actiz, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ (waaronder de VHP-Zorg), GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Bron: FBZ