Nieuwe Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN): mogelijk gevolgen voor werknemers

op .

Eind april is er een Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) afgesloten. Dit kan gevolgen hebben voor werknemers in zelfstandige klinieken.

Eind april is er een Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) afgesloten. Dit kan gevolgen hebben voor werknemers in zelfstandige klinieken. De cao is door de werkgeversvereniging ZKN afgesproken met het Alternatief voor Vakbond (AVV). De reguliere zorg-vakbonden, zoals FBZ, waaronder ook de VHP-Zorg, zijn niet bij de totstandkoming van deze cao betrokken geweest. FBZ is van mening dat de cao Ziekenhuizen een goede cao is, ook voor ZBC’s.

Af van Cao Ziekenhuizen
Vóór 2011 hadden de zelfstandige klinieken veelal eigen arbeidsvoorwaardenregelingen. Door de algemeen verbindend verklaring van de Cao Ziekenhuizen 2011-2014 werden de werkgevers van de zelfstandige klinieken, vanaf 25 mei 2012, verplicht de Cao Ziekenhuizen toe te passen. Omdat de werkgeversorganisatie ZKN daar vanaf wilde, heeft ZKN een cao afgesproken met het Alternatief voor Vakbond (AVV), een organisatie die nauwelijks bekend is bij  zelfstandige klinieken.

Nieuwe Cao ZKN
De nieuwe Cao ZKN wordt toegepast door werkgevers die zijn aangesloten bij de  vereniging ZKN. Zelfstandige klinieken die hier niet bij  zijn aangesloten, hoeven de Cao ZKN  niet toe te passen zolang die niet algemeen verbindend is verklaard.  ZBC’s die, naast lid van ZKN ook lid zijn van de NVZ, hebben opeens met twee cao’s te maken. De Cao ZKN is voor grote delen afgeleid van de Cao Ziekenhuizen en is een minimum-cao: uw werkgever mag hier in positieve zin van afwijken (bijvoorbeeld door waar dit niet conflicteert de Cao Ziekenhuizen te blijven toepassen).


Raadpleeg uw beroepsvereniging
Voor leden van beroepsverenigingen aangesloten bij de FBZ, alsmede voor leden van de VHP-Zorg geldt dat zij, omdat FBZ geen partij is bij de nieuwe Cao ZKN, mogelijk rechten kunnen ontlenen aan hun bestaande arbeidsovereenkomst en/of de Cao Ziekenhuizen. FBZ raadt u, als u werkzaam bent in een zelfstandige kliniek die lid is van ZKN, aan om niet zomaar door de werkgever voorgelegde documenten te tekenen of wijzigingen van uw  arbeidsovereenkomst te accepteren. Laat in dat geval het document in kwestie en uw arbeidsovereenkomst eerst toetsen door uw beroepsvereniging of vakbond.

Bron: FBZ