'Zorg te weinig transparant'

op .

Patiënten hebben nog altijd onvoldoende informatie over de kwaliteit en veiligheid bij zorgaanbieders. Ze worden daardoor beperkt in hun keuzevrijheid.

Dat schrijft minister Edith Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil desnoods een trendbreuk forceren.

In de brief Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg schrijft Schippers dat de afgelopen jaren al veel is verbeterd. Sterker: “Het is hard gegaan.” Kwaliteitsverbetering speelde zich tot 2006 alleen binnen de muren van de instelling af, die zich daarover een keer per jaar publiek verantwoorden. Sinds de stelselwijziging telt de patiënt mee als belanghebbende en geeft hij veelvuldig zijn mening op fora als Zorgkaartnederland.nl, aldus de minister.

Toch valt er nog veel te verbeteren, blijkt uit de brief. Gezamenlijke besluitvorming vindt nog onvoldoende plaats. Daarbij kiezen patiënt en zorgverlener gezamenlijk het optimale zorgtraject. Nu beschikt de patiënt echter nog niet over begrijpelijke keuzehulpmiddelen. Dit geldt met name voor laaggeletterden en anderstaligen. Daarmee moet al in de kwaliteitsstandaarden rekening gehouden worden, vindt de minister.

Kwaliteitsinformatie
Om dit mogelijk te maken is volgens de minister meer kwaliteitsinformatie nodig. Ze wijst erop dat daarbij vooral ook informatie moet worden uitgevraagd die voor de patiënt relevant is. De minister zou graag zien dat hierbij over de landsgrenzen wordt gekeken, zoals naar het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). Vorige week sloten het Erasmus MC en de Santeon ziekenhuizen zich bij ICHOM aan om uitkomstmeting mogelijk te maken.

Op dit vlak is ook een belangrijke taak weggelegd voor het Kwaliteitsinstituut, dat de zorgstandaarden moet toetsen. Het toetsingskader daarvoor maakt Schippers nu ook publiek. Het Kwaliteitsinstituut moet daarnaast de kwaliteitsstandaarden voor patiënten begrijpbaar maken.

Administratieve lasten
Voor patiënten die zorg nodig hebben, zorgverleners die hun kwaliteit willen verbeteren en zorgverzekeraars die doelmatig willen inkopen is allemaal andere informatie nodig. Schippers wijst erop dat dit nu leidt tot hogere administratieve lasten. “Dat neemt veel tijd van zorgverleners in beslag en daar moeten we echt werk van maken.” Ook hier ziet de minister een taak voor het Kwaliteitsinstituut, door nutteloze indicatoren te identificeren en te verwijderen.

Daarnaast zet Schippers in op standaardisatie bij de gegevens-uitvraag. Nu wordt informatie vaak dubbelop opgevraagd, of overlappen indicatoren elkaar. Ook sluiten ict-systemen nog onvoldoende op elkaar aan. Schippers: “Het is tijd dat we een trendbreuk maken, of desnoods forceren.” Registratie moet in lijn een voorstel van de NFU, zoveel mogelijk dicht bij het zorgproces plaatsvinden. Gegevens kunnen dan eenmalig worden vastgelegd en vervolgens door verschillende partijen worden (her)gebruikt.

Bron: www.skipr.nl