Politiek ingrijpen ABP-onderhandelingen

op .

Op 1 januari 2015 moet de ABP-pensioenregeling zijn aangepast. De aanleiding is de verandering in de pensioenwetgeving waardoor werknemers minder pensioen kunnen opbouwen.

 

Op 1 januari 2015 moet de ABP-pensioenregeling zijn aangepast. De aanleiding is de verandering in de pensioenwetgeving waardoor werknemers minder pensioen kunnen opbouwen. In de afgelopen weken is er intensief onderhandeld tussen bonden en werkgevers over de toekomst van jouw pensioenregeling. Onze inzet was er op gericht om ondanks de beperkingen toch een pensioen te realiseren dat in verhouding staat tot het verdiende loon. Immers als je met pensioen gaat, valt het salaris weg en moet het pensioen dit compenseren.

Begin juli waren bonden en werkgevers behoorlijk opgeschoten. Maar toen trokken de werkgevers zich ineens terug. Het kabinet blijkt niet bereid mee te werken. De politieke wensen en de opstelling van de overheidswerkgevers liggen kennelijk te ver uit elkaar. Concreet wil het kabinet vooral een goedkopere pensioenregeling. Het geld dat daardoor overblijft kan dan als een bezuiniging worden ingeboekt. In de onderhandelingen zou de pensioenregeling voor zover mogelijk in stand blijven. Geld dat over zou blijven omdat er nu eenmaal toch versoberd moet worden zou via de CAO’s weer terugkeren naar een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Niet acceptabel
Dit politieke ingrijpen in jouw CAO (pensioen is een arbeidsvoorwaarde) is uiteraard niet acceptabel. Het is extra wrang dat hetzelfde kabinet bezig is een wetsvoorstel door de Eerste Kamer te loodsen waarin de ambtelijke rechtspositie wordt afgeschaft. Ambtenaren  moeten normale werknemers worden, is het verhaal. Maar kennelijk geldt dit alleen als het uitkomt. Gezien de vakantietijd ligt het overleg over de pensioenregeling nu naar verwachting een maand stil. Daarna willen wij duidelijkheid van de werkgevers. Ons doel is om dan zo snel mogelijk alsnog tot een akkoord te komen waarmee een fatsoenlijk pensioen voor iedereen haalbaar blijft.

Bron: Bonden