Voortgang maar nog geen akkoord cao GGZ

op .

Donderdag 10 juli 2014 is het cao-overleg met GGZ Nederland, op initiatief van de vakbonden FBZ (waaronder VHP-Zorg), CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en NU’91, hervat.  Er is voortgang geboekt, maar we zijn er nog lang niet. 'Dit wordt nog een zware dobber', zei één van de vakbondsbestuurders na afloop.

Donderdag 10 juli 2014 is het cao-overleg met GGZ Nederland, op initiatief van de vakbonden FBZ (waaronder VHP-Zorg), CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en NU’91, hervat.  Er is voortgang geboekt, maar we zijn er nog lang niet. 'Dit wordt nog een zware dobber', zei één van de vakbondsbestuurders na afloop

De werkgevers hebben de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) geschetst. De ggz wordt geconfronteerd met lagere budgetten van zorgverzekeraars, veranderingen rond de basis-ggz, verdere ambulantisering, grootscheepse wijzigingen in de jeugd-ggz en de dagbesteding. Allemaal veranderingen die, in onze ogen, niet per definitie allemaal negatief zijn, maar waarbij we ons realiseren dat deze veranderingen wel ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor  medewerkers en de instellingen.

Werkzekerheid
De vakbonden vinden het belangrijk om afspraken te maken over behoud van werk en inkomenszekerheid. We zoeken daarom aansluiting bij de afspraken uit het sociaal akkoord van 2013. Ook is de huidige wachtgeldregeling, het beperken van oproepkrachten, vast werk en vaste banen aan de orde geweest.

Wensen
Uitgebreid hebben we gesproken over de wens van werkgevers tot meer flexibiliteit in werktijden, bijvoorbeeld ’s avonds en op zaterdag. De vakbonden wijzen daarbij op zeggenschap van werknemers en het belang van toeslagen.  Wij willen indexering van stagevergoedingen voor alle stagiaires en de afschaffing van de eigen bijdrage voor woon- werkverkeer.

Waardering
De vakbonden vinden dat de inzet van werknemers gewaardeerd moet worden. Daarom willen we voor zowel 2013 als 2014 een structurele inkomensverbetering. De werkgevers gaven aan daarvoor nauwelijks mogelijkheden te zien omdat tarieven onder druk staan, vastgoed leeg staat en de ontwikkelingen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) onzeker zijn.

De bonden zien aanknopingspunten voor verder overleg, maar het zal niet makkelijk worden. Op 29 augustus is een vervolgoverleg gepland met GGZ Nederland.

Bron: Bonden