Hervatting onderhandelingen CAO GGZ

op .

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ hebben heel lang stil gelegen. De werknemersorganisaties hebben bij GGZ Nederland aangedrongen op het opnieuw opstarten van cao-overleg.

De oude cao is immers al in 2013 verlopen. GGZ-medewerkers hebben tijdens de bijeenkomsten begin dit jaar nadrukkelijk gezegd dat het belangrijk is dat er een nieuwe cao komt. Vervolgens zijn de werkgevers uitgenodigd voor het cao-overleg.

In een overleg op 16 mei 2014 hebben de werknemersorganisaties en GGZ Nederland verkend hoe het onderhandelingsproces hervat zou kunnen worden. Tijdens dit verkennend overleg is afgesproken dat er een agenda en stappenplan worden voorbereid om de onderhandelingen in juli op constructieve wijze voort te zetten. Op 10 juli 2014 worden derhalve de onderhandelingen voortgezet.

Bron: Bonden