Meer verpleegkundigen lid van vakbond

op .

Het aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat lid is van een vakbond is gestegen.

Op 1 januari 2014 hadden vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ (waaronder de VHP-Zorg) gezamenlijk 177.791 leden, in 2013 waren dit er nog 172.007.
Van de vakbonden is Abvakabo FNV de grootste (105.862), gevolgd door FBZ (25.023), NU'91 (24,255) en CNV Publieke Zaak (22.642). De meeste leden zijn actief in de VVT.
Niet alleen verpleegkundigen en verzorgenden

Dat blijkt uit actuele cijfers van de Stichting Publicatie Jaarboeken (SPJ). Op de website werknemersindezorg.nl houdt de SPJ een overzicht van de ledentallen bij. De leden worden geteld op basis van de grote cao's in de zorg, die van de universitair medische centra, de ziekenhuizen, de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Het gaat dus niet alleen om verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook om andere medewerkers die onder deze cao vallen.

Bron: Nursing