Van Rijn: 3500 extra wijkverpleegkundigen

op .

Er komen 3000 tot 3500 nieuwe wijkverpleegkundigen bij. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS donderdag 3 juli gezegd in de Tweede Kamer.

Daar komt nog een onbekend aantal verpleegkundigen bij die zich de komende jaren laten omscholen tot wijkverpleegkundige. Volgens Van Rijn wordt er 6,3 miljoen euro uitgetrokken voor het inwerken van de nieuwe wijkverpleegkundigen, het bijscholen van huidige wijkverpleegkundigen en het faciliteren van opleiden van mbo-verpleegkundigen tot hbo-opgeleide wijkverpleegkundige. Tenslotte spreekt het ministerie van VWS met V&VN over het toekomstbestendig maken van het profiel van de wijkverpleegkundige. 'Dit is een baanbrekend en goed overleg', zo zei de staatssecretaris. Er wordt overigens door het ministerie van VWS ook extra geld uitgetrokken voor het versterken en vernieuwen van de opleidingen verpleegkunde.

Op dit moment zijn er ongeveer 18.000 wijkverpleegkundigen. Van hen zijn er 10.500 hbo-opgeleid. 7500 van hen hebben een mbo-opleiding verpleegkundige in de wijk, aldus Van Rijn. Hoeveel nieuwe wijkverpleegkundigen de komende jaren nodig zijn met de verschuiving van AWBZ-zorg naar de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) is onbekend. Werkgeversorganisatie Actiz heeft het aantal van 5000 nieuwe wijkverpleegkundigen genoemd.

Wat betreft de bekostiging van de nieuwe wijkverpleegkundige zei Van Rijn dat hij af wil van declaraties op basis van uurtje-factuurtje. Hij streeft naar een gemiddeld tarief waarbij wel verschil wordt gemaakt in de prestatie. Mondzorg is bijvoorbeeld minder intensief dan palliatieve zorg, aldus Van Rijn. Het zorgplan kan volgens de bewindsman 'heel goed' dienen als uitgangspunt voor de bekostiging.

Bron: VenVN