Breed draagvlak voor de Cao Jeugdzorg

op .

Met de instemming van zowel de achterban van de jeugdzorgorganisaties als de leden van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de leden van de FBZ-organisaties is er breed draagvlak voor de Cao Jeugdzorg 2014-2015.

De leden hebben in grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. FBZ-onderhandelaar Lilian de Groot: Dit is een mooi resultaat voor de ruim 30.000 werknemers die onder deze cao vallen. Met het brede draagvlak voor de nieuwe Cao Jeugdzorg kunnen de arbeidsvoorwaardelijke afspraken geëffectueerd worden. De werknemers hebben hier heel lang op moeten wachten. De nieuwe cao loopt tot 1 mei 2015 en bevat een loonstijging van 2% plus een eenmalige uitkering van 0,5%.

De Cao Jeugdzorg geeft enige zekerheid op het gebied voor de arbeidsvoorwaarden in een sector waarin de werknemers een onrustige tijd tegemoet gaan. De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten bedreigt immers de werkgelegenheid. Bij de dagelijkse overleggen over sociaal plannen in de jeugdzorginstellingen is dit inmiddels al aan de orde van de dag. Behalve een goede cao zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk medewerkers hun baan kunnen behouden.”

Bron: FBZ