Cao-overleg VVT: over het proces.

op .

Op 2 juli kwamen de FBZ (mede namens de VHP-Zorg), Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU'91 alsmede de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN bijeen om te spreken over het proces van de nieuwe cao.

Centraal stond de vraag hoe laten we het cao-proces zo verlopen dat we komen tot een cao waar alle partijen aan mee doen.

Alle partijen zijn akkoord gegaan met de vraag van Abvakabo FNV om een onafhankelijk voorzitter aan te trekken om het proces te ondersteunen. ActiZ gaat op zoek om deze voorzitter aan te trekken. Men gaat er van uit dat een voorzitter snel wordt gevonden. Op 11 juli gaat men verder met de echte onderhandeling.

Bron: Bonden/ActiZ