Espria verkoopt De Kraamvogel

op .

Espria heeft kraamorganisatie De Kraamvogel per 1 juli verkocht aan Zorg in Nederland, de moederorganisatie van ZiNkraamzorg.


Het cluster ‘Kind en Jeugd’ is geen kernactiviteit meer van Espria. De kraamzorg past daarmee niet meer in de strategische koers. Espria richt zich in haar lange termijn visie op de zorg voor kwetsbare mensen. Door De Kraamvogel onder te brengen bij Zorg in Nederland kan focus worden aangebracht. “Dit biedt kansen door een volledige focus op kraamzorg en verdere intensivering van ketenzorg’’, zegt Esther van Dalen, directeur van De Kraamvogel.

Samenwerking
Louis Schuerman, bestuurder van Zorg in Nederland: “Met de nieuwe combinatie van De Kraamvogel en ZiNkraamzorg kunnen wij versneld inzetten op digitalisering en verder bouwen aan een nog betere samenwerking met partners in de geboorteketen, zoals verloskundigen en ziekenhuizen.’’
De Kraamvogel blijft een apart merk. Er zijn geen directe gevolgen voor klanten en medewerkers van beide organisaties. De overname werd in januari al aangekondigd. Er volgde een adviestraject met ondernemingsraden, cliëntenraden en de NZa. Daarna konden Espria en Zorg in Nederland de overname formeel bekrachtigen.

Bron: Skipr