Cao VVT 2013-2014 verlengd

op .

De huidige Cao VVT 2013-2014 loopt tot 1 september 2014. De cao-partijen die betrokken zijn bij deze Cao VVT hebben besloten de cao met vier maanden te verlengen.

Dit betekent dat de looptijd wijzigt naar 1 januari 2015. De onderhandelingen over de nieuwe Cao VVT gaan 27 juni van start. Bij de totstandkoming van de nieuwe cao kan de verlengde cao gewijzigd worden. Dat geldt voor zowel inhoudelijke wijzigingen (zoals salarisontwikkeling) als voor de looptijd.   Eén einddatum voor beide cao’s

In de huidige situatie zijn er twee cao’s van kracht, te weten de Cao VVT 2012-2013 (roze cover) en de Cao VVT 2013-2014 (oranje cover). Deze situatie is ontstaan omdat de Cao VVT 2012-2013 niet is opgezegd.

Een punt waar geen rekening mee kon worden gehouden was het onvoorziene besluit van werkgeversorganisatie BTN tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen. Dit resulteerde uiteindelijk in het opstappen van BTN uit het cao-overleg. Vervolgens maakten BTN en Abvakabo FNV een separate set afspraken over een aparte cao voor de huishoudelijke hulp in de Wmo vanaf 1 januari 2015. Door het moment waarop dit gebeurde was het niet mogelijk de Cao VVT 2012-2013 door opzegging tussentijds te laten eindigen. Hiervoor zijn namelijk alle partijen nodig. BTN weigerde echter medewerking te verlenen om de Cao VVT 2012-2013 tussentijds op te zeggen. Hierdoor werd de Cao VVT 2012-2013 automatisch tot 1 januari 2015 verlengd.

Om onduidelijkheid te voorkomen hebben de bij de Cao VVT 2013-2014 betrokken cao-partijen besloten de Cao VVT 2013-2014 tussentijds te wijzigen voor wat betreft de looptijd. De looptijd van deze cao wordt zoals hierboven gemeld met vier maanden verlengd tot 1 januari 2015. Verder is besloten de tot 1 januari 2015 verlengde Cao VVT 2012-2013 op te zeggen.   Dit betekent dat beide cao’s dezelfde einddatum krijgen en ze ook tegelijkertijd eindigen. Dit zorgt voor een helder vertrekpunt voor de volgende af te sluiten Cao VVT.

Bron: FBZ