Aanbieders en cliënten: Wlz is ‘gemiste kans’

op .

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) vertoont grote tekortkomingen. De wet gaat uit van aanbod-denken, waar eigen regie in de vorm van persoonsvolgende financiering gewenst is.

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) vertoont grote tekortkomingen. De wet gaat uit van aanbod-denken, waar eigen regie in de vorm van persoonsvolgende financiering gewenst is. Dat schrijven cliëntorganisaties en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De briefschrijvers willen dat de wet ingrijpend wordt herzien en wel op zo’n wijze dat eigen regie en keuzevrijheid van cliënten gewaarborgd zijn. “De wet gaat uit van het zorgaanbod in plaats van de zorgbehoefte, wensen en keuzevrijheid van cliënten,” licht directeur Illya Soffer van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking, de bezwaren toe. Daarmee  is de Wet langdurige zorg (Wlz), die de huidige AWBZ volgend jaar gaat vervangen, “een gemiste kans”.

Zorgvoucher

De beste garantie voor eigen regie is volgens de briefschrijvers een consequente keuze voor persoonsvolgende bekostiging. Iedere cliënt zou op basis van een onafhankelijke indicatiestelling en een daaruit volgend persoonlijk zorgleefplan een budget toegewezen moeten krijgen. Dat kan een persoonsgebonden budget (pgb) zijn, een persoonsvolgend budget of een combinatie van beiden. Het betreffende budget kan het beste beheerd worden door een uitvoeringsorganisatie die de cliënt vervolgens een soort zorgvoucher verstrekt. Mensen kunnen met dit zorgvoucher zelf hun zorg en ondersteuning inkopen. Daarbij kunnen ze eventueel een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het zoeken van passende zorg.

Dolgedraaid systeem

“Door te kiezen voor eigen regie kunnen veel bestaande  problemen in de langdurige zorg worden opgelost”, verdedigt directeur Aad Koster vann ActiZ de plannen voor persoonsvolgende financiering. “Zoals het gebrek aan keuzevrijheid voor cliënten, knellende productieafspraken en een dolgedraaid controlesysteem.”

Voordeel

De keuze voor eigen regie is uiteindelijk ook in het voordeel van de zorgaanbieders. Zorgaanbieders worden immers beloond doordat er meer cliënten voor ze zullen kiezen als ze goede kwaliteit leveren. Goede en innovatieve zorgaanbieders krijgen zo de wind in de rug. Daarnaast profiteert ook de overheid en daarmee de belastingbetaler, zo stellen de briefschrijvers. Kwaliteit van zorg behoeft veel minder via bureaucratisch procedures te worden gecontroleerd. Het leveren van slechte zorg leidt automatisch tot verlies van cliënten. Ofwel, de zorg wordt doelmatiger en op termijn ook goedkoper.

De brief aan de Tweede Kamer is een gezamenlijk initiatief van ActiZ, CSO, Ieder(in),  Landelijk Platform GGz, LOC, LSR, MEE Nederland en Per Saldo.

Bron: Skipr