Start Cao-onderhandelingen VVT

op .

Vandaag hebben de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ (waaronder de VHP-Zorg) hun gezamenlijke voorstellen voor een nieuwe CAO VVT met de werkgeversorganisatie ActiZ en met AbvaKabo uitgewisseld. De cao-onderhandelingen over deze voorstellen starten vrijdag 27 juni aanstaande.

Vandaag hebben de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ (waaronder de VHP-Zorg) hun gezamenlijke voorstellen voor een nieuwe CAO VVT met de werkgeversorganisatie ActiZ en met AbvaKabo uitgewisseld. De cao-onderhandelingen over deze voorstellen starten vrijdag 27 juni aanstaande. Gezien de complexiteit van de voorstellen zijn voor de zomer drie onderhandelingsdagen gepland en wordt het cao-overleg na de zomer voortgezet.

 De CAO VVT is de cao voor alle 450.000 werknemers van verpleeg –en verzorghuizen, thuiszorg, de hulp bij het huishouden in de Wmo, de kraam- en jeugdgezondheidszorg. De cao VVT is de grootste cao van Nederland.

 De VVT branche is enorm in beweging. De hervormingen in de langdurige zorg zijn enorm ingrijpend en betekenen grote veranderingen. Voor werknemers in de VVT brengt dit veel onzekerheid over behoud, inhoud en kwaliteit van het werk. Zelden zijn er in een jaar tijd zoveel overleggen in het kader van komende reorganisaties geweest. De mogelijkheid van gedwongen ontslagen hebben, tot groot ongenoegen van de vakbonden, “hun intrede gedaan” in de sociale plannen die in deze branche worden afgesloten. Vanwege de ingrijpende veranderingen vinden partijen het belangrijk dat de nieuwe Cao een breed draagvlak heeft.

Voorstellen nieuwe CAO
In hun inzet stellen de drie betrokken bonden voor om een Cao af te spreken tot 1 april 2016. Voor werknemers is naast werkzekerheid inkomenszekerheid van groot belang. Zij willen per 1 september 2014 komen tot een structurele salarisverhoging  die recht doet aan de werknemers die werkzaam zijn in de VVT en past bij de huidige situatie en ontwikkelingen binnen de sector. Zij stellen voor om salarisniveaus die beneden het wettelijk minimumloon liggen, uit de Cao te schrappen, zodat werknemers onder de Cao VVT altijd een inkomen boven het niveau van het wettelijk minimumloon hebben.

Bron: Bonden