Nieuwe cao voor werknemers in de jeugdzorg

op .

Na een lange periode van onderhandelen is het zover. Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Jeugdzorg.

Na een lange periode van onderhandelen is het zover. Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Jeugdzorg.

Een reactie van de bonden: ‘Mooi dat rond de 30.000 medewerkers uit de jeugdzorg er koopkracht bij krijgen. Maar we zijn nog niet klaar. Afspraken over echte banen zijn heel hard nodig. Over zes maanden worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Duizenden jeugdzorgers dreigen dan hun baan te verliezen en kwetsbare kinderen hun vertrouwde zorg. Nú kan het kabinet nog kiezen voor goede jeugdzorg.’

Cao
De cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 mei 2014 t/m 30 april 2015. Per oktober 2014 krijgen de werknemers in de jeugdzorg een loonstijging van 2 procent en een eenmalige uitkering van 0.5 procent. Andere positieve punten zijn het overeind blijven van de huidige wachtgeldafspraken, afspraken over registratiekosten en de afspraak om het advies van de Stichting van de Arbeid voor reparatie van het derde WW-jaar te volgen. Verder komt er een nieuw functieboek en wordt het zogeheten vitaliteitsbudget beperkt.

Bron: Bonden