Voortgang sectorplan VVT-GHZ-GGZ

op .

Recent is het Sectorplan Zorg, dat zich richt op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten in de branches VVT, Gehandicaptenzorg en GGZ, door Minister Asscher goedgekeurd.

Recent is het Sectorplan Zorg, dat zich richt op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten in de branches VVT, Gehandicaptenzorg en GGZ, door Minister Asscher goedgekeurd. In totaal gaat het plan 65 miljoen euro kosten, waarvan maximaal 32,5 miljoen euro (op basis van 50% cofinanciering) kan worden gesubsidieerd. In dit bericht informeren wij u over de voortgang van onze werkzaamheden om te kunnen starten met de uitvoering van het project.

Bieden van een concreet aanbod

Partijen werken momenteel aan de inrichting van het project. Doelstelling is om rond 1 juli a.s. de instellingen in de gelegenheid te stellen trajecten rondom mobiliteit en van-werk-naar-werk in te kopen. Van belang is het daarbij een breed aanbod neer te zetten, met ruimte voor verscheidenheid, zodat werkgevers een keuze kunnen maken voor een mobiliteitsbureau dat bij hen past. Hierbij willen wij werkgevers administratief zoveel mogelijk ontzorgen. Via meerdere aanbieders wordt een concreet en gevarieerd aanbod gepresenteerd van lange en korte(re) mobiliteitstrajecten en speciale activiteiten rondom o.a. sollicitatietraining, loopbaanbewustwording, loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie. Zorginstellingen kiezen en kopen zelf in.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Zodra het aanbod bekend is zullen de partijen ActiZ, VGN, GGZ Nederland, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ, waaronder de VHP-Zorg, gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, verspreid door het land.

Voor meer informatie

Op de website van A+O VVT staat (via www.aovvt.nl/home/sectorplan.html) alle publiek beschikbare informatie over het sectorplan. Voor meer specifieke informatie, neem contact op met uw vertegenwoordiger vanuit ActiZ, VGN, GGZ Nederland, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ.

Achtergrond informatie

Het Sectorplan Zorg is de overkoepelende naam voor sectorplannen in de langdurige zorg. De activiteiten en maatregelen zijn verdeeld tussen branches en regionale werkgeversverenigingen. Scholing en instroom jongeren worden belegd bij de sectorplannen van de regionale werkgeversverenigingen. Mobiliteitstrajecten vallen onder het landelijk sectorplan van branches. Het Ministerie van SZW stelt in totaal 100 miljoen euro beschikbaar, waarvan 32,5 miljoen euro voor mobiliteit en 67,5 miljoen euro voor scholing en instroom van jongeren (op basis van 50% cofinanciering). Voor het landelijk plan hebben de branches ActiZ, GGZ Nederland en de VGN met CNV Publieke Zaak, Nu’91 en FBZ een samenwerkingsverband opgericht. Hoofdaanvrager van dit plan is het arbeidsmarktfonds voor VVT: A+O VVT. Met het Ministerie SZW en de regionale werkgeversverenigingen vindt regelmatig overleg plaats om de voortgang en werkzaamheden zo goed mogelijk af te stemmen.

Bron: A+O VVT