Schippers: ‘Meldpunt verspilling is succes’

op .

Schippers: ‘Meldpunt verspilling is succes’

Het Meldpunt verspilling in de zorg heeft sinds de opening in 2013 bijna 20.000 reacties ontvangen. Volgens minister Schippers van VWS is dit aantal een succes. Om die reden blijft het Meldpunt geopend, laat ze de Tweede Kamer in een brief weten.

Schippers: ‘Meldpunt verspilling is succes’

Het Meldpunt verspilling in de zorg heeft sinds de opening in 2013 bijna 20.000 reacties ontvangen. Volgens minister Schippers van VWS is dit aantal een succes. Om die reden blijft het Meldpunt geopend, laat ze de Tweede Kamer in een brief weten.

Van de 20.000 meldingen bleken er 16.000 bruikbaar te zijn. Met vijfduizend meldingen was de verspilling van geneesmiddelen de meest gemelde misstand. Vier van de tien melders in deze categorie ergert zich met name aan het weggooien van ongebruikte geneesmiddelen.

Bewaarcondities

Om te bepalen onder welke voorwaarden dure geneesmiddelen kunnen worden teruggenomen en heruitgegeven, zijn inmiddels verschillende pilots gehouden. Bij een van deze pilots wordt met een speciale chip gekeken naar de bewaarcondities van de geneesmiddelen bij de patiënt thuis. Daarmee kan in de toekomst mogelijk de kwaliteit van heruitgegeven medicijnen adequaat bewaakt worden. Juridische beletsel voor heruitgifte zijn er in ieder geval niet, stelt Schippers.

Diagnostiek

Nog eens 4500 meldingen hadden betrekking op de curatieve zorg. Acht procent van deze meldingen ging over ‘onnodige en dubbele diagnostiek’. Naast meldingen van patiënten lieten ook professionals van zich horen met de klacht dat diagnostiek onnodig plaatsvindt doordat patiënten om onderzoek vragen, zonder dat daar een indicatie voor bestaat.

Andere veel gemelde kwesties hadden betrekking op het ruilen van goed functionerend mobiliteitshulpmiddelen en het invullen van veel formulieren, digitaal dan wel op papier. Om de communicatie met de melders te verbeteren werkt VWS aan een website waarop de informatie over alle acties en best practices om verspilling tegen te gaan, gedeeld wordt.

Bron: Skipr