Intensief overleg Cao Jeugdzorg

op .

Op 27 mei 2014 vonden wederom onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg plaats.

Op 27 mei 2014 vonden wederom onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg plaats. Er is intensief overleg gevoerd. Afgesproken is dat werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland in de eerste week van juni contact opneemt met de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, mede namens de VHP-Zorg. Mocht dit alsnog leiden tot een resultaat of ander nieuws, dan volgt hiervan bericht.

Bron: FBZ