Sectorplan Huisartsenzorg: extra banen!

op .

Bonden en werkgevers spannen zich in voor 600 extra banen in de huisartsenzorg.
Werkgevers- en werknemerspartijen in de huisartsenzorg, verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) hebben een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW.

Bonden en werkgevers spannen zich in voor 600 extra banen in de huisartsenzorg.
Werkgevers- en werknemerspartijen in de huisartsenzorg, verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) hebben een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Met de activiteiten uit het sectorplan wil SSFH zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners GGZ. 

Spilfunctie huisartsenzorg
Met de grote wijzigingen in het zorgstelsel krijgt de huisarts een spilfunctie in de wijk. Ouderen, die langer thuis blijven wonen, zullen een toenemend beroep doen op de huisartsenzorg. Ook krijgt de huisarts een grotere rol bij de instroom in de GGZ. Om werkgevers in de huisartsenzorg in huisartsenpraktijken, huisartsenposten en zorggroepen te ondersteunen bij het uitvoeren van deze werkzaamheden, zijn meer zorgprofessionals nodig. Zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners (-GGZ).

De SSFH gaat zich daarom inspannen om 600 extra medewerkers uit andere zorgbranches hiervoor op te leiden. “Het gaat hierbij om 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatiek  / praktijkverpleegkundigen en 250 praktijkondersteuners GGZ,” licht Gerda van Baggem, vice-voorzitter SSFH, toe. Daarnaast wil SSFH voor 250 praktijkondersteuners een opleidingstraject maken die het huidig competentieniveau verstevigt en minimaal vijf pilots starten voor de instroom van arbeidsgehandicapten in de huisartsenzorg.

Deelnemende partijen
Het sectorplan is namens de SSFH ingediend door:  Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN, per 1 januari 2014 gefuseerd tot brancheorganisatie InEen met Landelijke Organisatie voor Ketenzorg en Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn,  Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA),  CNV Publieke Zaak en Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).                

Bron: Bonden