Cao Ziekenhuizen: nog geen meter gemaakt voor nieuwe cao

op .

Na een dag onderhandelen heeft de vijfde ronde voor de Cao Ziekenhuizen niets opgeleverd. Nog steeds liggen alle voorstellen van beide partijen op tafel.

De vraag rijst of er wel een cao komt op korte termijn. De werknemersorganisaties hopen dat de volgende onderhandelingsdag op 11 juni 2014 tot resultaten leidt. Vanaf 27 mei 2014 organiseren de werknemersorganisaties zeepkistbijeenkomsten in de ziekenhuizen om het verloop van de onderhandelingen aan medewerkers toe te lichten.

Onderhandelingen
Cao Ziekenhuizen vlotten niet: denk en praat mee! 27 mei 2014 Werknemersorganisaties FBZ (waaronder de VHP-Zorg), Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91 zijn al vier rondes verder in de onderhandelingen met de werkgevers over een nieuwe Cao Ziekenhuizen en het wil maar niet vlotten. De door de werkgevers voorgestelde verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden liggen helaas nog steeds allemaal op tafel. De werknemersorganisaties willen graag in gesprek met hun leden! Onze oproep is dan ook: kom naar een van onze zeepkistbijeenkomsten!  

Stand van zaken
Voorafgaand aan de onderhandelingen hebben de werknemersorganisaties, in speeddates, al eens met leden gesproken over wat ze nu precies belangrijk vinden. Tot nu toe hebben de werkgevers nog niet willen luisteren naar uw wensen. De werkgevers hebben nog steeds voorstellen als:  
• onregelmatigheidstoeslag (ORT);
• aanpassing van het PLB;
• sleutelen aan de wachtgeldregeling;
• uitbreiden vrijwillig werken in nachtdiensten ;
• verhoging leeftijd bereikbaarheidsdiensten van 57 naar 59 jaar;
• verlengen van de diensten naar 12 uur;
• afschaffen van de werkgevers bijdrage IZZ voor het aanvullende pakket.  

Op de zeepkist!
Waar wij inzetten op meer zekerheid en rechten, zetten werkgevers juist in op het tegenovergestelde. Graag willen we daarom nog een keer met u in gesprek: waar zetten wij ons al werknemersorganisaties voor in? En: wat willen de werkgevers en wat vindt u hiervan? Kom naar een van onze zeepkistbijeenkomsten en laat uw stem horen. Op die manier staan wij werknemersorganisaties weer steviger in de schoenen en kunnen we blijven opkomen voor het recht op een fatsoenlijke baan en goede arbeidsvoorwaarden voor u als ziekenhuismedewerker!

Bron: Bonden