Bevallingen zijn goudmijn voor ziekenhuis

op .

De ziekenhuizen hebben in 2012 een gezamenlijke omzet van ruim 222 miljoen euro gedraaid met bevallingen. Van de honderd meest voorkomende diagnoses is ‘bevallingen’ daarmee de individuele DBC die de ziekenhuizen het meeste geld opbrengt.

De ziekenhuizen hebben in 2012 een gezamenlijke omzet van ruim 222 miljoen euro gedraaid met bevallingen. Van de honderd meest voorkomende diagnoses is ‘bevallingen’ daarmee de individuele DBC die de ziekenhuizen het meeste geld opbrengt.

Een en ander blijkt uit de behandeldata uit het zogeheten DBC Informatie Systeem (DIS) die DBC Onderhoud op 21 mei openbaar heeft gemaakt. Andere omzetkanonnen zijn ‘versleten knieën’ (orthopedie) en dialyse (interne geneeskunde), goed voor een geaggregeerde omzet van respectievelijk 196 miljoen euro en 178 miljoen euro.

Patiënten

Wordt er gekeken naar aantallen patiënten, dan springt de diagnose staar bij het specialisme oogheelkunde er uit. In 2012 kwamen circa 143.000 patiënten met deze diagnose bij een ziekenhuis, waarmee dit de meest voorkomende diagnose in Nederland is. Hiervan kregen een kleine 80.000 patiënten een operatie, met een gemiddelde prijs van 1225 euro. Na staar zijn de drie meest voorkomende diagnoses hartklachten (106 duizend patiënten; cardiologie) , huidkanker (104 duizend patiënten, dermatologie), en middenoorontsteking (98 duizend patiënten, KNO).

Glazen huis

Het is voor het eerst dat DBC Onderhoud de behandeldata zo makkelijk toegankelijk openbaar maakt. “Het verzamelen en vergelijken van data is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg”, licht bestuurder Chrit van Ewijk het initiatief toe. “Wij hebben in de afgelopen 10 jaar een schat aan informatie over behandeltrajecten opgebouwd. Deze informatie is relevant voor alle spelers in het zorgveld. Zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen hiermee onderling het gesprek aangaan over hun aanpak van een bepaalde behandeling. Maar ook consumenten willen meer inzicht hebben in de zorgprestaties van een ziekenhuis. Met deze site zetten we een enorme stap vooruit om data te ontsluiten die laten zien hoe vaak bepaalde diagnoses voorkomen, welke zorgproducten bij deze diagnose worden ingezet en wat de gemiddelde prijs daarvoor is. Zo wordt de ‘black box’ van de ziekenhuiszorg in het verleden steeds meer een glazen huis.”

Bron: Skipr