Groen licht voor sectorplan zorg

op .

Minister Asscher (SZW) heeft ingestemd met het gezamenlijke sectorplan van ActiZ, VGN en GGZ Nederland. Met dit plan komt er 32,5 miljoen euro beschikbaar voor Mobiliteits- en Van Werk Naar Werk trajecten in de drie branches.

Minister Asscher (SZW) heeft ingestemd met het gezamenlijke sectorplan van ActiZ, VGN en GGZ Nederland. Met dit plan komt er 32,5 miljoen euro beschikbaar voor Mobiliteits- en Van Werk Naar Werk trajecten in de drie branches. Het gaat hierbij om een co-financieringsregeling. Dit betekent dat SZW maximaal 50% van de trajectkosten subsidieert. Over de subsidieaanvraag van de sectorplannen van de regionale werkgeversverenigingen van 67 miljoen euro voor 'scholing' en 'instroom van jongeren' heeft SZW nog geen besluit genomen.

De stelselwijzingen en bezuinigingen in de care (of langdurige zorg) hebben forse arbeidsmarktgevolgen. Het aantal banen neemt in de komende jaren af. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe functies en worden er nieuwe eisen gesteld aan de competenties van medewerkers. Om hun leden bij deze transitie te ondersteunen, hebben ActiZ, VGN en GGZ Nederland een Sectorplan bij het ministerie van SZW ingediend. Met dit plan kunnen niet alle arbeidsmarkteffecten worden opgevangen. Wel levert het sectorplan een bijdrage aan het begeleiden van (dreigende) boventallige medewerkers naar een nieuwe baan. 

De uitvoering van het Sectorplan Zorg is neergelegd bij het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds A+O VVT. Voor de verdeling van de beschikbare subsidie over branches is een globale verdeling gemaakt: 62% voor de VVT, 25% voor de gehandicaptenzorg en 13% voor de GGZ. Bij deze verdeling is rekening gehouden met de omvang van de branches en de aard van de arbeidsmarktproblematiek. 

Het A+O VVT is gestart met voorbereiding van de uitvoering van het sectorplan. Wij zullen u zo snel mogelijk nader informeren over de beoogde uitvoerders, ondersteuningsaanbod, aanvraagprocedure en de hieraan verbonden administratieve procedures. Houd hiervoor de sites van de drie genoemde branches en A+O VVT in de gaten.

Bron: VGN/ActiZ