Werkbalanstool bevordert de dialoog over arbeidszaken

op .

Medewerkers  en managers hebben binnen VVT-instellingen dagelijks te maken met onderwerpen als flexibiliteit in contractvormen, werktijden en zelfsturing. Om de dialoog over deze onderwerpen te ondersteunen is in de cao 2012-2013 afgesproken hier de werkbalanstool voor te ontwikkelen.

 Medewerkers  en managers hebben binnen VVT-instellingen dagelijks te maken met onderwerpen als flexibiliteit in contractvormen, werktijden en zelfsturing. Om de dialoog over deze onderwerpen te ondersteunen is in de cao 2012-2013 afgesproken hier de werkbalanstool voor te ontwikkelen. Hiermee krijgen bestuurders, ondernemingsraden, medewerkers en leidinggevenden een goed inzicht in de huidige situatie rondom deze thema’s.

De werkbalanstool legt snel en eenvoudig verbinding tussen informatie over cliëntvraag, personele inzet en sociale doelen zoals de afstemming tussen werk en privé. Het programma geeft zelf geen antwoorden, maar maakt het toegankelijk om een goed inzicht in de situatie te verkrijgen. Ook de gevolgen van voorstellen van de werkgever en/of OR kunnen met het instrument doorgrond worden. Door deze inzichten wordt het voor de organisatie mogelijk om goed over de situatie te communiceren, alternatieven te bedenken en een plan voor de komende periode vast te stellen.

Bron: A+O VVT