Nieuwe Europese privacy regels in aantocht

op .

De Europese Unie (EU) bereidt nieuwe regels voor ter bescherming van persoonsgegevens, die ook hun impact zullen hebben op de zorg.

De EU wil de privacy van de Europese burgers beter beschermen via een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook zorgaanbieders krijgen met deze AVG te maken. Zo ver is het echter nog niet. Als de AVG in 2014 wordt aangenomen, geldt een overgangstermijn van twee jaar.

Beveiligingslek en privacyfunctionaris
De AVG bevat twee maatregelen die op nationaal niveau al worden voorbereid. Het gaat om een meldplicht bij datalekken en de verplichting tot het aanstellen van een privacyfunctionaris voor zorginstellingen. Deze twee verplichtingen zullen waarschijnlijk al per 1 januari 2015 gelden. Zij maken namelijk deel uit van lopende wijzigingen in nationale wetgeving.

Invoering
Zorgaanbieders zullen na invoering van deze nieuwe regels ongetwijfeld de tijd krijgen om de verplichtingen in te voeren in de praktijk. De inhoud van de nieuwe Europese en nationale regelgeving staat nog niet vast.

Bron: GGZ Nederland