'Fysiotherapie bespaart 200 euro per patiënt'

op .

Fysiotherapie in de eerstelijn bij patiënten met een chronische aandoening levert gemiddeld bijna 200 euro per patiënt op. De zorgconsumptie neemt af en de arbeidsproductiviteit neemt toe.

BMC onderzocht in opdracht van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) het effect van eerstelijns fysiotherapie bij patiënten die lijden aan  problemen met het bewegingsstelsel, aandoeningen aan het hartvaatstelsel, suikerziekte en aandoeningen aan de ademhalingswegen. Gemiddeld genomen werden besparingen op zorgconsumptie en verbeteringen in arbeidsproductiviteit geconstateerd ter waarde van ongeveer 750 euro per persoon. Na aftrek van kosten bleken de baten nog bijna 200 euro per persoon.

Mobieler
Daarnaast heeft fysiotherapie een aanzienlijk effect op de kwaliteit van leven. Patiënten voelen zich zowel fysiek als mentaal beter. Zij worden mobieler en actiever. Mantelzorgers en andere mensen rondom de patiënt profiteren hiervan mee.

Minder inzet
De geconstateerde besparingen op zorgconsumptie zijn voor een groot deel het gevolg van minder inzet van de tweede lijn. Er zijn minder consulten door specialisten en behandelingen in het ziekenhuis nodig. In de eerste lijn wordt bespaard op huisartsconsulten en inzet van thuiszorg. Ook neemt het gebruik van medicatie af. Patiënten die zich op de arbeidsmarkt begeven, verzuimen minder en zijn productiever.

Verkennende analyse
Het onderzoek van BMC betrof een verkennende analyse, waarbij gebruik is gemaakt van vijf onafhankelijk van elkaar werkende expertteams. In deze teams zijn effecten gekwantificeerd op basis van zowel cijfers uit de literatuur als ervaringen en inschattingen. In een waarderingsmodel is een vertaling gemaakt naar vormen van kwaliteit van leven, zorgconsumptie en arbeidsproductiviteit, gebruikmakend van incidenties, fracties binnen de doelgroep en fasering in de tijd.

Bron: Skipr