PFZW 1e kwartaal 2014

op .

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal van 2014 gelijk gebleven op 109%.

Tegenover een positief beleggingsrendement stond de negatieve impact van een lagere rente.

•   Dekkingsgraad:  109%
•   Belegd vermogen:  € 142,8 miljard
•   Rendement 2014 eerste kwartaal:  3,3%

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,6 miljoen  (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. PFZW beheert het belegd vermogen, dat ultimo maart  € 142,8 miljard bedraagt. Het fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werknemers- en  werkgeversorganisaties.

Bron: PFZW