Gaan bezuinigingen de overheid geld kosten?

op .

Het kabinet hoopt veel geld te besparen door de instroom in verzorgingshuizen af te remmen en ouderen langer thuis te laten wonen. Maar experts waarschuwen voor onverwachte financiële risico's.

Het kabinet hoopt veel geld te besparen door de instroom in verzorgingshuizen af te remmen en ouderen langer thuis te laten wonen. Maar experts waarschuwen voor onverwachte financiële risico's.

Woningcorporaties

Ook het waarborgfonds dat garant staat voor woningcorporaties is ongerust. Doordat corporaties verzorgingshuizen verhuren aan zorginstellingen, lopen ook zij risico's. Van veertien corporaties is bekend dat meer dan tien procent van hun bezit uit verzorgingshuizen bestaat. Wanneer zij in de problemen komen, wacht de rijksoverheid nog een verrassing, zegt Birgitte van Hoesel, directeur van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Ze wijst op een nog nooit gebruikte, in de vergetelheid geraakte overeenkomst uit 1999 tussen de rijksoverheid en de corporaties. In dit 'protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw aangaande verzorgingshuizen' staat dat de overheid niet zomaar kan beslissen om de capaciteit van verzorgingshuizen te verminderen. Levert een andere bestemming minder op, dan moet de overheid het verschil betalen. Wordt een pand verkocht, dan moet de overheid het bedrag aanvullen tot de boekwaarde.

Bron: WSW