Sectorplan zorg helpt 80.000 werknemers

op .

Werkgevers en werknemers in de zorg hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben afgesproken om werknemers in de zorg van werk naar werk te begeleiden of op te leiden voor ander werk en zoveel als mogelijk ontslag te voorkomen.

Jonge verpleegkundige en een oudere dame De ambitie is om 80.000 mensen naar ander werk te begeleiden of om te scholen naar een nieuwe functie binnen de zorg. Dat hebben minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag bekend gemaakt.

Sectorplan Zorg Van de naar verwachting 80.000 mensen wordt een derde naar ander werk begeleid buiten de zorgsector. De rest wordt om- en bijgeschoold voor een nieuwe functie binnen de zorg, waarvan 5000 leerwerkplekken voor jongeren zijn bedoeld. Het plan kost in totaal € 200 miljoen, waarvan de helft door het Rijk wordt betaald en de andere helft door de sector zelf. De deelnemende partijen zijn ActiZ, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, NU ’91, VGN en RegioPlus.

Veranderingen in de zorg Door de veranderingen in de langdurige zorg, verandert ook de aard van het werk. Bijvoorbeeld in zorginstellingen waar straks minder werk is, omdat mensen langer thuis willen wonen en daar de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. De sectorplannen voorkomen dat mensen in dat proces worden ontslagen.

Sectorplan Asscher Minister Asscher heeft in totaal €600 miljoen uitgetrokken voor de plannen van alle sectoren samen. Sectoren zelf leggen hetzelfde bedrag bij. Tot eind mei 2014 kunnen nog sectorplannen worden ingediend.

Bron: www.regeringsnieuws.nl