Ontwikkelingen sectorplan VVT-, GGZ- en GHZ -branche

op .

Om de personele gevolgen van de voorgestelde veranderingen in de zorg op te vangen, kan de sector gebruik maken van extra financiële middelen.

Deze middelen heeft het kabinet beschikbaar gesteld middels het sociaal akkoord. Naar schatting is er 100 miljoen beschikbaar voor de sectorplannen in de zorg.

A+O VVT heeft in december 2013 een sectorplan ingediend voor de VVT-branche. In de daaropvolgende periode heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de zorgbranches gevraagd de verschillende sectorplannen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat A+O VVT op 18 april een gewijzigd sectorplan indient die daarna in behandeling wordt genomen bij het ministerie. Dit is een plan voor de VVT- branche, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg.

Bron: A+O VVT