NZa verdoezelde ernstige tekorten ziekenhuizen

op .

De financiële situatie van de ziekenhuizen is veel slechter dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) minister Schippers en de Tweede Kamer heeft verteld.

Bijna vier op de tien ziekenhuizen leden in 2012 verlies. De raad van bestuur van de NZa heeft deze belangrijke informatie op het laatste moment verwijderd uit het jaarlijkse rapport over de staat van de ziekenhuizen. Dat melden het NRC en de NOS.

Ook de bijbehorende tabellen zijn geschrapt. Daaruit bleek dat vijf universitaire ziekenhuizen en dertig van de ruim tachtig algemene en topklinische ziekenhuizen in 2012 verlies leden. Dit blijkt uit stukken in het dossier dat klokkenluider Arthur Gotlieb samenstelde over de NZa. Het NRC en de NOS hebben dit dossier in bezit. Twee weken voor zijn zelfgekozen dood overhandigde Gotlieb het aan zijn hoogste baas, NZa-bestuursvoorzitter Theo Langejan.

Geschrapte passage
In de conceptversies van de Marktscan Medisch Specialistische Zorg staat dat het financieel slecht gaat met 35 van de 90 Nederlandse ziekenhuizen. Dit lijkt minder door een tijdelijke regeling waarmee een deel van de verliezen die de ziekenhuizen in 2012 en 2013 leden achteraf verrekend wordt. De geschrapte passage, waaruit blijkt dat het weldegelijk ernstig gesteld is met de financiële situatie van ziekenhuizen, is in het definitieve rapport geschrapt. Hierin stond: "op het moment dat in 2012 geen sprake was geweest van een transitiemodel, zou 39% in plaats van 10% van de ziekenhuizen een negatief bedrijfsresultaat hebben gehad". Dat transitiemodel is de tijdelijke compensatieregeling.

Cijfers niet bekend
Langejan verklaarde dat hij de passage had weggelaten omdat nog niet precies bekend was hoe hoog de bedragen zijn die ziekenhuizen in het kader van de compensatieregeling ontvangen of moeten betalen over 2012. Dat schrijft Gotlieb in zijn dossier, melden de NOS en het NRC. Los hiervan zouden zonder compensatie vier op de tien ziekenhuizen verlieslijdend zijn geweest in 2012. Informatie die de Kamer en minister Schippers vast hadden willen hebben. "In een concept van de marktscan heeft de Nza in december een passage verwijderd omdat de betreffende cijfers te voorlopig en daarmee niet adequaat waren", zegt een woordvoerster van de NZa desgevraagd tegen Skipr. "Inmiddels heeft de NZa VWS een actuele rapportage met gegevens over de transitie- en verrekenbedragen geleverd."

Onderzoek functioneren NZa
De zelfmoord van de beleidsmedewerker was voor minister Schippers aanleiding een onderzoek in te stellen naar het interne functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hans Borstlap, die het onderzoek moet uitvoeren, en NZa-topman Theo Langejan hebben een gedeeld verleden als directeur-generaal. Rond 2000 hielden beiden zich als hoge ambtenaar in Den Haag bezig met arbeidsmarktvraagstukken. VWS vindt dit echter geen bezwaar.
Het verhaal van Gotlieb komt nu naar buiten omdat de familie wil dat er recht wordt gedaan. "Het management mag hier niet mee wegkomen. Verder moeten de misstanden bij de NZa aangepakt worden, zodat Arthurs werk en dood niet voor niet geweest zijn”, laat de familie weten.

Bron: Skipr