CAO Ziekenhuizen: werkgever houdt vast aan verslechteringen

op .

De door de werkgevers voorgestelde verslechteringen voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de ziekenhuizen liggen helaas nog allemaal op tafel.

Helaas heeft ook de vierde onderhandelingsronde voor de nieuwe CAO Ziekenhuizen op 16 april 2014 de betrokken partijen nog niet dichter bij elkaar gebracht. De werkgevers wilden niet ingaan op het verzoek van de vakbonden om te komen tot vermindering van hun voorstellen zodat die meer in evenwicht is met onze inzet. Sterker nog, zelfs na uren schorsen kwam men niet verder dan het opnieuw clusteren en benoemen van de verslechteringen die de werkgevers willen doorvoeren. Dat betekent dat hun voorstellen nog keihard op tafel liggen, zoals:
• onregelmatigheidstoeslag (ORT)
• aanpassing van het PLB
• sleutelen aan de wachtgeldregeling
• uitbreiden vrijwillig werken in nachtdiensten
• verhoging leeftijd bereikbaarheidsdiensten van 57 naar 59 jaar
• verlengen van de diensten naar 12 uur
• afschaffen van de werkgevers bijdrage IZZ voor het aanvullend pakket.

De werkgevers zetten, onder het mom van ‘gezonde bedrijfsvoering’, nadrukkelijk in op minder zekerheid en rechten tegenover meer verantwoordelijkheid voor de medewerker. Waar wij inzetten op meer zekerheid voor medewerkers, zoals een recht op scholing, zetten de werkgevers in op zaken zoals eigen verantwoordelijkheid en regie van de medewerker op de eigen loopbaan.

Inzet vakbonden De vakbonden blijven herhalen dat zij afspraken willen maken over vaste banen, recht op opleiden en dat er een loonsverhoging moet komen die past bij de gestelde eis van 3%.

Dit betekent dat de situatie ten opzichte van de vorige onderhandelingsronde niet is veranderd  en dat de partijen nog geen stap dichterbij een resultaat zijn gekomen.

Volgend overleg Het volgend overleg is gepland op 26 mei a.s. en de werknemersorganisaties willen dan echt zien dat de werkgevers stappen zetten. Na 26 mei bezoeken de leden van de onderhandelingsdelegatie een aantal ziekenhuizen om de stand van zaken in de onderhandelingen te bespreken.

Bron: Bonden