Minder gekort op zorg

op .

Dat er minder gekort wordt op de zorg is goed, maar lost volgens de vakbonden lang niet alle problemen in de zorg op.

Het kabinet gaat de bezuinigingen op de zorg 'een tikje' verzachten. Er wordt in totaal 360 miljoen euro minder bezuinigd, waarvan waarschijnlijk 200 miljoen naar de zorg gaat. Met name de dagverzorging zou voordeel bij hebben (minder nadeel dus). De regeringspartijen en D66, ChristenUnie en SGP zijn dichtbij een akkoord hierover.

De bonden zijn blij met het extra geld voor de langdurige zorg, maar vindt het nog niet genoeg. De gevolgen van de bezuinigingen op de zorg blijven groot en zorgen over de kwaliteit van de zorg zijn niet weggenomen.

Bonden blijven zich inzetten, ondermeer via sectorplannen, om de negatieve gevolgen voor de medewerkers in de zorg zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Bonden