GGZ Nederland pleit voor versimpeling van verantwoording en controle

op .

Bij de jaarlijkse controle van de jaarrekeningen van ggz-instellingen stuiten accountants op teveel onzekerheden om een goedkeurende verklaring af te kunnen geven. Zij stellen dat de normen niet duidelijk zijn waardoor teveel risico’s en onzekerheden ontstaan.

 

Bij de jaarlijkse controle van de jaarrekeningen van ggz-instellingen stuiten accountants op teveel onzekerheden om een goedkeurende verklaring af te kunnen geven. Zij stellen dat de normen niet duidelijk zijn waardoor teveel risico’s en onzekerheden ontstaan.

Aan deze situatie ligt een veelheid van factoren ten grondslag, die alleen gezamenlijk met alle partijen (Ministerie van VWS, de zorgautoriteit, verzekeraars, accountants, banken en aanbieders) kan worden opgelost. GGZ Nederland heeft al eerder aangegeven dat de bekostiging van de ggz en het DBC-systeem zo ingewikkeld zijn geworden dat het praktisch onuitvoerbaar is. GGZ Nederland pleit voor een ernstige versimpeling van het financierings-, controle- en verantwoordingssysteem en heeft ook een aantal initiatieven hiertoe in gang gezet.

Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland: ‘Er zijn te veel onlogische verschillen in de inkoop en er worden te veel eisen gekoppeld aan declaraties en facturen die met terugwerkende kracht moeten worden ingevoerd. Nog steeds zijn niet alle contracten getekend. Je kunt niet met terugwerkende kracht je administratie aanpassen. Het is onmogelijk om aan al deze normen en eisen te voldoen. Het kost buitenproportioneel veel geld en tijd om die laatste procenten kloppend te krijgen. Als er niks verandert gebeurt dit volgend jaar weer, de transities naar de WMO en de jeugdwet maken het straks  allemaal nog ingewikkelder. Het ontbreken van goedkeurende verklaringen maakt het onmogelijk voor onze leden om in deze krappe tijd een lening te krijgen bij een bank, tenzij tegen hoge kosten. Dat is geld dat we in de zorg hard nodig hebben. We zitten in een fuik en we moeten er samen voor zorgen dat er beweging komt in deze situatie.’

Bron: GGZ Nederland