Voorlichtingsbijeenkomsten werkbalans-tool voor OR-leden in de VVT

op .

Cao-partijen organiseren in april en mei voorlichtingsbijeenkomsten over de werkbalans-tool  voor leden voor de ondernemingsraad (OR).

Werktijden, flexibiliteit contractvormen en zelfsturing zijn onderwerpen die in iedere organisatie in de VVT aan de orde zijn. De werkbalans-tool is ontwikkeld om in organisaties de dialoog over deze onderwerpen te ondersteunen. De werkbalans-tool geeft inzicht in de huidige situatie rondom deze thema’s en ook wat de gevolgen kunnen zijn van voorstellen van de werkgever en/of de achterban. In de Cao VVT is vastgelegd dat de werkgever op verzoek van de OR verplicht is met de werkbalans-tool een diagnose van de werktijden en de contractenmix te maken.  Over de resultaten wordt vervolgens overleg met OR gevoerd. Voor ondernemingsraden is het dus van groot belang om te weten hoe het instrument werkt en wat de mogelijkheden er van zijn. OR-leden kunnen zich inschrijven via www.werkbalans-tool.nl. De kosten bedragen € 30 per persoon. Kijk op de site voor het programma en de data van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Bron: FBZ